Ở Việt Nam, Múa sạp là điệu múa dân gian đặc sắc của một số dân tộc vùng Tây Bắc, chủ yếu của đồng bào Thái trong những dịp vui, trong các lễ hội… ngày nay, do dễ phổ cập, điệu múa vui vẻ và đặc biệt có thể tổ chức trong cộng đồng, nên múa sạp đã phát triển rộng rãi đến mọi dân tộc ở mọi vùng miền.