Núi cha, hay còn gọi là Phia Po, Phja pò, ( Theo cách gọi của dân tộc dân tộc thiểu số ) là ngọn núi cao nhất ở tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh Núi Mẹ ( Mẫu Sơn ) là Phia Po ( Phja pò – Núi Cha).