Dân tộc Sán Chỉ, (Hay còn gọi là: Mán, Cao Lan – Sán Chỉ, Hờn Bạn, Hờn Chùng, Sơn Tử)  sống rải rác ở Việt Nam gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên

“Sự tích nàng tô thị” là một câu truyên dân gian được truyền miệng qua nhiều thập kỷ. Nàng tô thị và câu ca daao “Đồng đăng có phố Kỳ lừa” ở Lạng Sơn, đã trở thành một hình ảnh, điểm đến cho du khách khi đến Xứ Lạng.