Chuyên mục: Lớp Nghiệp vụ báo chí và Quản lý trang tin Điện tử trên internet

Lớp Nghiệp vụ báo chí và Quản lý trang tin Điện tử trên internet

MỘT CHUYẾN ĐI .

VISION LS 2015VISION LS 2015VISION LANG SONVISION LANG SONcameramake Canonheight 2736orientation 1flash 73originaldate 12/2/2015 4:59:55 PMwidth 3648cameramodel Canon PowerShot G12VISION LANG SONVISION LANG SONcameramake Canonheight 2736orientation 1flash 73originaldate 12/2/2015 5:00:29 PMwidth 3648cameramodel Canon PowerShot G12VISION LANG SONVISION LANG SONcameramake Canonheight...

BÀI HỌC, CHUYÊN ĐỀ 2, Lớp Nghiệp vụ báo chí và Quản lý trang tin Điện tử trên internet

Một số câu hỏi liên quan đến trang thông tin điện tử tổng hợp

Câu hỏi: Việc đặt tên các chuyên mục trên trang thông tin điện tử tổng hợp có thể làm theo nhu cầu của doanh nghiệp không?Trả lời: Điểm a khoản 5 điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Điều kiện...