Tử vi tướng pháp! Tạo hóa này có biệt tài như thế. Vì vậy cá tính của ai cũng chẳng giống ai. Nhưng chúng ta có thể đoán biết được tâm tính, ước muốn của họ. Tất cả biểu lộ trên những khuôn mặt, tiếng nói tiếng cười, qua cái chỉ tay, bàn tay. ( Ma y thần tướng, xem tướng diện để biết người sang hèn, phúc hậu, hay sát nhân. Điều hữu ích để chúng ta giao dịch hằng ngày mà không nhầm lẫn ấy là điều hữu ích vậy )