Dân tộc Sán Chỉ, (Hay còn gọi là: Mán, Cao Lan – Sán Chỉ, Hờn Bạn, Hờn Chùng, Sơn Tử)  sống rải rác ở Việt Nam gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên