Chào mừng bạn đến với Hương sắc Xứ Lạng!

Quê hương – Xứ Lạng nổi tiếng với câu dân ca làm nức lòng du khách đã đến và chưa đến.

“Ðồng Ðăng có phố Kỳ Lừa;
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh;
Ai lên xứ Lạng cùng anh;
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em;
Tay cầm bầu rượu nắm nem;
Mảng vui quên hết lời em dặn dò. ”

Nơi ấy có dòng sông Kỳ cùng chảy ngược cùng với mảnh đất và con người nơi đây chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm, huyền thoại về mảnh đất và con người, những danh thắng mệnh danh trong Trấn danh Bát cảnh; Những phong tục tập quán; Những món ăn nổi tiếng; …

YOUTUBE

FACEBOOK