BẢN TIN !

Bản tin như thế nào là đúng ! Có thể hiểu đơn giản là 5 chữ W và 1 chữ H

  1. When: khi nào
  2. What: cái gì
  3. Where: ở đâu
  4. Who: ai
  5. Why: tại sao
  6. How: như thế nào.

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *