Trong nghệ thuật nhiếp ảnh, khi nói đến ảnh phong cảnh chính là đề cập đến thể loại mà người chụp chọn mảng cảnh sắc thiên nhiên ở góc độ thú vị, ấn tượng và biểu cảm nhất nào đó cho bức ảnh của mình.