CÁC YẾU TỐ HÌNH THỨC CỦA TÁC PHẨM BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ & TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1. Văn bản; 2. Hình ảnh tĩnh; 3. Hình ảnh động; 4. Âm thanh; 5. Tương tác. QUY TRÌNH (6 BƯỚC): 1. NGHIÊN CỨU THÂM NHẬP THỰC TẾ VÀ PHÁT HIỆN ĐỀ TÀI; 2. THU THẬP DỮ LIỆU THÔNG TIN; Lưu ý: Khi thu thập dữ liệu đảm bảo tính chính xác, trung thực để không làm sai lệc sự thật (VD Vụ Quyền Linh ; hay Vụ tây chạy xe ôm …) Phỏng vấn là 1 phương pháp thu thập thông tin: => Nghệ thuật đặt câu hỏi; => Nghệ thuật trả lời; => Không nên dùng câu phỏng vấn đóng; (Nguyên tắc luôn dùng câu hỏi mở) Báo chí là quyền lực thứ 4, nhưng tại sao phỏng vấn khó ? Tại sao lãnh đạo ngại trả lời phỏng vấn (Thầy nói)

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *