Phóng sự, một thể loại của ký, là trung gian giữa văn học và báo chí. Phóng sự khác với thông tấn ở chỗ nó không chỉ đưa tin mà còn có nhiệm vụ dựng lại hiện trường cho mọi người quan sát, phán xét. Do đó, phóng sự nghiêng hẳn về phía tự sự, miêu tả, tái hiện sự thật, nhưng nội dung tự sự thường không dựa vào một cốt truyện hoàn chỉnh.

1. Các yếu tố cấu thành căn bản ………………………………………………..
2. Dựng cảnh ………………………………………………………………………….
3. Dựng không khí……………………………………………………………………
4. Kể câu chuyện, sử dụng giai thoại ………………………………………….
5. Không hư cấu………………………………………………………………………
6. Luôn có mở bài, thân bài và kết thúc ………………………………………
7. Đúng đặc trưng của thể loại …………………………………………………..
1. Who (ai) = nhân vật ………………………………………………………………
2. What (chuyện gì) = cốt truyện ………………………………………………..
3. Where (ở đâu) = bối cảnh ……………………………………………………
4. When (khi nào) = thứ tự thời gian …………………………………………
5. Why (tại sao) = động cơ hoặc nguyên nhân …………………………..
6. How (như thế nào) = qui trình, chuyện đó xảy ra như thế nào …..
1. Phải có dàn bài ………………………………………………………………….
2. Câu ngắn, đoạn ngắn ………………………………………………………….
3. Đúng chính tả, ngữ pháp …………………………………………………….
4. Tôn trọng các quy định về viết lách của cơ quan …………………….
5. Tuân thủ quy trình biên tập ………………………………………………….
1. Show, don’t tell (không kể lể dài dòng) ………………………………….
2. Nhiều chi tiết, ngửi, nếm, sờ mó, nghe, thấy…………………………..
3. Văn phong phù hợp ……………………………………………………………
4. Ngôn ngữ dễ hiểu ………………………………………………………………
5. Không qua loa ……………………………………………………………………
6. Tránh nhàm chán ……………………………………………………………….
7. Học ở truyện cổ tích ……………………………………………………………
1. Thứ tự thời gian …………………………………………………………………
2. Vị trí của cao trào ……………………………………………………………
3. Cấu trúc thứ tự thời gian ………………………………………………….
4. Đồng hồ cát (và biến thể) …………………………………………………….
5. Vị trí của cao trào ……………………………………………………………
6. Thực hiện bố cục đồng hồ cát …………………………………………..
7. Đồng hồ cát biến thể ……………………………………………………….
8. Bố cục tâm điểm (DEE) ……………………………………………………….
9. Ba phần của DEE ……………………………………………………………
10. Bố cục chương, hồi …………………………………………………………….
11. Thực hiện bố cục chương, hồi …………………………………………..
1. Hướng dẫn ………………………………………………………………………….
2. Đại diện nhóm trình bày đề tài………………………………………………
PHÂN TÍCH BÀI 
1. Một phóng sự trên báo ……………………………………………
ÔN LẠI 
CHIA SẺ THÊM 
1. Cần đầu tư thời gian ……………………………………………………………
2. Kinh nghiệm đi thực tế ……………………………..

BÀI VIẾT ĐANG CẬP NHẬT

Leave a Comment