CMS là gì?

CMS là từ viết tắt của: Content Management System (nghĩa: Hệ thống quản lý nội dung)

Hệ quản trị nội dung web (Web Content Management System), hay thường được gọi tắt là CMS, là phần mềm dùng để theo dõi các thông tin đang có trên website của bạn. Nó hoạt động giống như kiểu một thư viện theo dõi các cuốn sách đang có của mình. Phần nội dung được theo dõi có thể là văn bản đơn thuần, các hình ảnh minh hoạt trong web, các đoạn phim video clip, tài liệu hoặc bất cứ thứ gì khác mà bạn muốn nó có trên trang web mà mình đang xây dựng.

Một số CMS tiêu biểu là DotNetNuke, Drupal, WordPress, Magento, Joomla/Mambo, Kentico CMS, PHP-Nuke , NukeViet , Rainbow, Typo3, Xoops.

Vậy thì, Joomla! là một hệ quản trị nội dung cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet

Sưu tầm -TH
Bài sau: Cài đặt Joomla 

Leave a Comment