Câu hỏi: Việc đặt tên các chuyên mục trên trang thông tin điện tử tổng hợp có thể làm theo nhu cầu của doanh nghiệp không?

Trả lời: Điểm a khoản 5 điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Điều kiện cấp phép đối với trang thông tin điện tử tổng hợp là “Tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp”.
Do đó, việc đặt tên các chuyên mục trên trang thông tin điện tử tổng hợp phải phù hợp với chức năng ngành nghề đăng ký kinh doanh.
Câu hỏi: Tổ chức, doanh nghiệp hợp tác với tổ chức nghiên cứu nước ngoài, có những tài liệu tiếng Anh. Vậy có được phép đăng tài liệu của tổ chức này lên trang tin hay không?
Trả lời: Khoản 18 điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Nguồn tin chính thức là những thông tin được đăng, phát trên báo chí Việt Nam hoặc trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ.
Tổ chức, doanh nghiệp đăng những tài liệu tiếng Anh của các tổ chức nghiên cứu nước ngoài trên trang thông tin điện tử tổng hợp là không phù hợp với quy định nêu trên.
Tuy nhiên, khoản 3 điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hp.. Do đó tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng những tài liệu do chính tổ chức, doanh nghiệp nghiên cứu hoặc hợp tác với tổ chức nghiên cứu nước ngoài và kết quả nghiên cứu đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và đánh giá về mặt chuyên môn.
Câu hỏi: Công ty muốn thêm chuyên mục thì phải làm sao?
Trả lời: Khi có nhu cầu thay đổi quy định trong giấy phép về nội dung thông tin, thay đổi hay bổ sung chuyên mục, thay đổi người chịu trách nhiệm, tên miền, tên tổ chức, doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở giao dịch, tổ chức, doanh nghiệp phải có đơn đề nghị trong đó nêu chi tiết nội dung đề nghị sửa đổi và lý do thay đổi nội dung giấy phép, bản sao giấy phép có hiệu lực đang có hiệu lực, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.
Câu hỏi: Công ty muốn thay đổi nội dung thì có cần thay đổi luôn giấy phép không? Thủ tục cần thiết gồm những gì?
Trả lời: Công ty muốn thay đổi nội dung trên trang thông tin điện tử tổng hợp thì không cần phải thay đổi giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp mà chỉ cần gửi đơn đề nghị trong đó nêu chi tiết nội dung đề nghị sửa đổi và lý do thay đổi nội dung giấy phép, bản sao giấy phép có hiệu lực đang có hiệu lực, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông.
Câu hỏi: Trích tin từ các báo nhưng không có giấy chấp thuận của các tòa soạn vậy có sai hay không?
Trả lời: Khoản 5 điều 24  Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp: Thực hiện quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thông tin;
Để tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì khi trích dẫn nguồn tin từ các cơ quan báo chí Việt Nam, đơn vị phải có sự chấp thuận bằng văn bản (đối với các cơ quan báo chí Việt Nam có yêu cầu về bản quyền).
Câu hỏi: Đơn vị có trích dẫn bài viết từ báo có tựa bài nhạy cảm nên đã sửa lại cho phù hợp hơn. Vậy có sai hay không?
Trả lời: Khoản 2 điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tchức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.
Việc sửa lại tên bài viết là không đúng theo quy định nêu trên vì trích dẫn không nguyên văn. Tên bài viết do báo nào đăng, báo đó sẽ chịu trách nhiệm về mặt nội dung. Vì vậy, cần giữ nguyên tên bài viết để phù hợp với quy định nêu trên.
Câu hỏi: Công ty muốn có những ý kiến bình luận của độc giả và đưa những ý kiến bình luận này lên trang tin có được không?
Trả lời: Khoản 2 điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tchức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.
Do đó, Công ty không được phép đưa những ý kiến bình luận của độc giả sau mỗi bài viết.
Câu hỏi: Trang thông tin điện tử tổng hợp có đưa đường dẫn liên kết với trang có dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Vậy trang thông tin điện tử tổng hợp có cần xin phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến không?
Trả lời: Trang thông tin điện tử tổng hợp có đưa đường dẫn liên kết với trang có cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến thì không phải đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. Tuy nhiên, trang thông điện tử tổng hợp có đưa đường dẫn liên kết trực tiếp với trang có cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến phải chịu trách nhiệm liên đới khi những trang có cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến vi phạm các quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Câu hỏi: Công ty được cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Trên trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty có giới thiệu các Công ty nước ngoài, giới thiệu hoạt động của các doanh nghiệp và đăng những bài viết do các đơn vị hợp tác cung cấp. Vậy có đúng quy định không?
Trả lời: Trang tin điện tử của Công ty được phép cung cấp thông tin giới thiệu về hoạt động, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề hoạt động của chính Công ty, không được phép giới thiệu về Công ty nước ngoài hay giới thiệu hoạt động của các doanh nghiệp khác. Việc đăng những bài viết do các đơn vị hợp tác cung cấp là vi phạm về nguồn tin vì Công ty chỉ được phép trích dẫn những thông tin đã và đang được đăng, phát trên báo chí Việt Nam hoặc trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty.
Câu hỏi: Công ty có sản phẩm thanh toán thẻ quốc tế có những ưu đãi cần quảng cáo cho khách vậy có được quảng cáo trên website của Công ty hay không? Cần thủ tục gì nếu muốn quảng cáo trên website? Đăng tin về các cổ đông nước ngoài cho khách biết có đúng quy định không?                                
Trả lời: Khoản 3 điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hp.
Nếu sản phẩm thanh toán thẻ quốc tế là một sản phẩm, dịch vụ của Công ty thì Công ty được phép giới thiệu trên trang tin điện tử của Công ty.
Trong trường hợp đăng tin về các cổ đông nước ngoài trên trang tin điện tử của Công ty là một hình thức của quảng cáo trên mạng thông tin máy tính. Điểm a mục 2.1 khoản 2 mục II Thông tư liên tịch 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT quy định: Trước khi thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính, tổ chức, cá nhân phải gửi Hồ sơ đăng ký quảng cáo đến Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông). Hồ sơ gồm:
– Đăng ký thực hiện quảng cáo.
– Đĩa hoặc các vật dụng tương tự có chứa sản phẩm quảng cáo.
Thông tin liên hệ với Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.
Địa chỉ: 17 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 04.39448034
Fax: 04.39448036
Email: vanthucucqlptth@mic.gov.vn
Câu hỏi: Trang thông tin điện tử tổng hợp về bất động sản tổng hợp những thông tin rao vặt từ các website bất động sản thì có được không? Công ty muốn bán website thì cần thủ tục gì?
Trả lời: Khoản 18 điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Nguồn tin chính thức là những thông tin được đăng, phát trên báo chí Việt Nam hoặc trên các trang thông tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ.
Do đó, trang thông tin điện tử tổng hợp không được phép tổng hợp những thông tin rao vặt từ các website bất động sản.
Khi không còn nhu cầu sử dụng tên miền, Công ty cần có văn bản đề nghị trả lại tên miền cho Nhà đăng ký tên miền. Có thể tham khảo quy định liên quan đến tên miền tại Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
Câu hỏi: Doanh nghiệp buôn bán ô tô trích dẫn từ báo chí nước ngoài và một số web chuyên ngành thì cần phải trích như thế nào cho đúng?
Trả lời: Khoản 18 điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Nguồn tin chính thức là những thông tin được đăng, phát trên báo chí Việt Nam hoặc trên các trang thông tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ.
Do đó, đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, doanh nghiệp không được phép trích dẫn từ báo chí nước ngoài. Khi trích dẫn từ các trang tin điện tử chuyên ngành thì các trang tin điện tử chuyên ngành này phải là báo chí Việt Nam hoặc là trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
Khi trích dẫn lại thông tin phải đúng theo quy định tại Khoản 2 điều 2 Thông tư 14/2010/TT-BTTTT là trích dẫn nguyên văn, chính xác từ nguồn tin chính thức, không bình luận, bao gồm cả việc ghi rõ tên tác giả, tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.
Câu hỏi: Một trang web nếu có 2 chức năng mạng xã hội và trang thông tin điện tử tổng hợp thì khi xin phép mạng xã hội có cần xin phép trang thông tin điện tử tổng hợp không?
Trả lời: Nếu trang tin điện tử có cả 2 chức năng mạng xã hội và trang thông tin điện tử tổng hợp thì phải đề nghị cấp phép cả 2 nội dung trên.
Câu hỏi: Trang tìm kiếm giống Google có phải là mạng xã hội không?
Trả lời: Khoản 22 điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác.
Trang tin điện tử có chức năng tìm kiếm giống như trang tin điện tử Google, nếu không cung cấp dịch vụ cho cộng đồng rộng rãi người sử dụng khả năng tương tác, chia sẽ, lưu trữ và trao đổi thông tin với nhau trên môi trường Internet thì không phải là dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
Câu hỏi: Khi lấy tin từ báo Infonet, nhưng dưới bài lại ghi là trích từ Zing. Vậy phải ghi nguồn từ Infonet hay Zing?
Trả lời: Khoản 18 điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Nguồn tin chính thức là những thông tin được đăng, phát trên báo chí Việt Nam hoặc trên các trang thông tin điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước theo quy định pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ.
Infonet là báo điện tử Việt Nam, còn Zing là trang thông tin điện tử tổng hợp. Như vậy, theo quy định nêu trên thì chỉ được phép trích dẫn từ báo điện tử Infonet, không được phép trích dẫn từ trang tin điện tử tổng hợp Zing và khi trích dẫn phải ghi rõ nguồn trích dẫn từ Báo Infonet.
Câu hỏi: Công ty có giấy phép mạng xã hội và thương mại điện tử, nếu muốn người đọc đánh giá bình luận dưới các sản phẩm thì có được sử dụng giấy phép mạng xã hội để tạo chức năng này không?
Trả lời: Khoản 22 điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác.
Khi Công ty được Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử xác nhận cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, Công ty được phép tạo chức cho nguời đọc năng đánh giá, bình luận dưới các sản phẩm.
Lưu ý:
Khoản 4 điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hp.
Câu hỏi: Báo chí có những bài viết được dịch từ nước ngoài, nhưng có những từ ngữ chuyên ngành dịch sai. Vậy khi trích tin, có được sửa lại từ ngữ cho chính xác hơn không?
Trả lời: Khoản 2 điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tchức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.
Như vậy, khi trích dẫn lại thông tin thì không được chỉnh sửa lại nội dung thông tin của bài viết dù cho nội dung của bài viết chưa đúng hay không chính xác.
Câu hỏi: Công ty có phóng viên đi lấy tin và đưa lên website của công ty được không?
Trả lời: Khoản 3 điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hp.
Nếu Công ty đăng những thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì được phép, còn những thông tin không liên quan đến hoạt động của Công ty thì không được phép.
Lưu ý: Công ty không dùng từ “phóng viên” vì chỉ có báo chí mới có lực lượng “phóng viên” để thực hiện việc viết tin, bài. Trang thông tin điện tử tổng hợp không có chức năng hoạt động giống như một tờ báo điện tử.
Câu hỏi: Công ty có đăng ký ngành nghề kinh doanh “thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp” hay “cổng thông tin điện tử” thì có được phép trích dẫn thông tin không?
Trả lời: Điểm a khoản 5 điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Điều kiện cấp phép đối với trang thông tin điện tử tổng hợp là “Tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp”.
“Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp” hay “cổng thông tin điện tử” là một ngành nghề liên quan đến lập trình máy vi tính, 2 chức năng kinh doanh này không thể thay thế cho giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp để trích dẫn thông tin từ mọi lĩnh vực.
Câu hỏi: Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp sắp hết hạn thì gia hạn như thế nào?
Trả lời: Khoản 10 điều 23 Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể điều kiện, quy trình, thủ tục cấp, sửa đi, bổ sung, gia hạn, thu hồi, cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội.
Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông chưa có quy định cụ thể về việc gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Sưu tầm

Leave a Comment