Làm thế nào để nâng cấp máy tính lên hệ điều hành Windows 10

Bạn đã sẵn sàng để đưa máy tính của mình lên đến hệ điều hành Windows 10? Dưới đây là tất cả các bước cần thiết để tiến hành thành công việc nâng cấp.Windows 10 cuối cùng đã được phát hành ngày hôm qua 29/7 và được cho là phiên bản tốt nhất của hệ…

VietnamPlus – 30 Tháng Bảy 2015

http://a.msn.com/r/2/AAdGSpi?a=1&m=VI-VN

Leave a Comment