Với cách chụp này, vật mẫu của bạn sẽ giống như chuyển động song song với ống kính hay nói chính xác hơn, bạn phải lia ống kính cùng với vận tốc của vật mẫu, có như thế mới tạo ra một bức hình đẹp.