Chiến lược sáng tạo – YouTube! Đây là bản chép lại nội dung từ một video của Matt Koval, nếu bạn biết tiếng Anh, hoặc xem bản phụ đề từ video thì bạn hãy xem video ở cuối bài viết này. Nhưng tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ dề dàng hơn để đọc và hiểu nội dung hơn bằng bản chép lại:

Chiến lược sáng tạo – YouTube! Đây là bản chép lại nội dung từ một video của Matt Koval, nếu bạn biết tiếng Anh, hoặc xem bản phụ đề từ video thì bạn hãy xem video ở cuối bài viết này. Nhưng tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ dề dàng hơn để đọc và hiểu nội dung hơn bằng bản chép lại:

SEO, YOUTUBE
Translate »