Người yêu thích đồng lúa vàng; Yêu phong cảnh thiên nhiên