Ảnh đời sống (Street photography) là loại ảnh về cuộc sống và bản chất con người một cách chân thực nhất. Đó là một cách để chúng ta mô tả mọi việc diễn ra xung quanh ta và cách ta. Chúng ta chọn lọc những gì chúng ta thấy để tìm những khoảnh khắc.