Ca khúc Bắc Sơn được Nhạc sĩ Văn Cao sáng tác năm 1946. Đây là một ca khúc hay và rất hoành tráng, gợi nhớ một thời oanh liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và phát xít Nhật