5 NGUYÊN TẮC BÁN LẺ TRONG THỜI SUY THOÁI

Người tiêu dùng đang thắt lưng buộc bụng, và các nhà bán lẻ đang cảm thấy khó khăn bức bách. Nhưng ngay cả trong thời khó khăn này, cá nhà bán lẻ có thể thắng trong công cuộc kinh doanh mới và chiếm được long trung thành bằng cách tập trung vào những người không phải là khách hàng tốt nhất của họ – và bằng việc bảo đảm họ sẽ cung cấp những thứ mà các khách hàng đó thực sự ưa thích.
Áp dụng 5 nguyên tắc này để chiếm thị phần và bảo vệ lợi nhuận:
1. Tập trung vào những khách hàng mà không trung thành với bạn lẫn các đối thủ cạnh tranh của bạn.
2. Khép kín khoảng cách giữa nhu cầu của họ và những thứ bạn chào bán hiện tại.
3. Cắt giảm những chi phí xấu – những chi phí tạo ra các tiện ích mà các khách hàng sẽ không chi tiền trả.
4. Gộp các cửa hàng của bạn theo những điểm giống nhau và khác biệt về nhu cầu và hành vi mua của khách hàng.

5. Tái trang bị các qui trình của bạn – nghiên cứu khách hàng, lập kế hoạch mua bán hàng hóa, quản lý thành quả, lập kế hoạch chiến lược – để định vị tốt hơn cho công ty bạn áp dụng các nguyên tắc từ 1 đến 4.
SƯU TẦM

Leave a Comment