Bảy kì quan thế giới cổ đại là một danh sách được nhiều người biết đến liệt kê các công trình kiến trúc và điêu khắc trong thời kì cổ đại. Danh sách này do nhà văn Hi Lạp Antipater xứ Sidon lập ra trong thế kỉ thứ 2 TCN, dựa trên tầm nhìn của người Hi Lạp thời ấy.

  1. Khu lăng mộ Giza;
  2. Khu lăng mộ Giza;
  3. Tượng thần Zeus ở Olympia;
  4. Đền Artemis;
  5. Lăng mộ của Mausolus;
  6. Tượng thần Mặt Trời ở Rhodes;
  7. Hải đăng Alexandria.

Sưu tầm tổng hợp

Leave a Comment