Những code cần thiết cho dân IT:

1. Code đóng khung đoạn văn bản:

Cấu trúc trên là khai báo một khung trong đó :
Cols : Là chiều dài của khung
Rows : Là số hàng khung hiển thị
Border : Độ dày đường viền khung
Wrap : Cho phép thanh cuộn nếu nội dung quá dài so với số hàng của khung         
            – On : Cuộn theo chiều lên xuống           
            – Off : Cuộn trái – phải

2. Code menu:

( Bài viết đang cập nhật)

Leave a Comment