Google Translate 4.0: bạn đường tuyệt vời cho du lịch

Chuyển ngữ nhanh từ xa cho nội dung bản in bằng camera trong Google Translate 4.0 – Ảnh: GoogleTrong giới thiệu về phiên bản Google Translate 4.0 trên blog ngày 29-7, nhóm phát triển từ Google cho biết vừa bổ sung tính năng chuyển ngữ từ xa đối vớ…

Tuổi trẻ – 31 Tháng Bảy 2015

http://a.msn.com/r/2/bblfrur?a=1&m=vi-vn

Leave a Comment