KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY ĐỊA LAN CƠ BẢN NHẤT ( MENU ).

Địa lan trong rừng tự nhiên

Trồng và chăm sóc cây địa lan là mối quan tâm của nhiều người, một số bài viết sau chia sẻ cách thức cơ bản để trồng và chăm sóc nó :
I. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC & YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH

1. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT CÂY ĐỊA LAN

2.  ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH CÂY ĐỊA LAN

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị vườn, giá thể

a) VƯỜN ĐỊA LAN
b) GIÁ THỂ CHO ĐỊA LAN

III. SÂU BỆNH HẠI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ 

2. Bệnh hại chính :
Bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn

Leave a Comment