Giá thể trồng lan

Mỗi loại lan cần một chất liệu trồng khác nhau và mỗi chất liệu lại cần một cách tưới bón thích hợp. Phong lan không thể dùng những chất liệu trồng cho địa lan hay ngược lại. Loại lan cần nhiều nước không thể dùng chất liệu mau khô được…

Người ta có thể trồng lan bằng nhiều thứ như vỏ cây, đá, sơ dừa, rêu v.v… Cơ bản có một số loại sau:

  1. Vỏ thông (Fir Bark)
  2. Gỗ thông đỏ (Red wood shaving)
  3. Rễ cây dương sỉ (Tree fern)
  4. Sơ dừa, vỏ dừa (Coconut fiber, chip)
  5. Rêu (Sphagnum moss)
  6. Than (Charcoal)
  7. Đá núi lửa (Lava rock)
  8. Đá xốp (Pumice rock)
  9. Đá bọt (Perlite or sponge rock)
Sưu tầm tổng hợp

Leave a Comment