Gutenberg Plugin bài viết có thể sẽ thay thế tiện ích Plugin bài viết cũ

Trình soạn thảo bài viết và trang web đi kèm với WordPress đã được dùng quá lâu vì vậy đã lới lục nâng cấp?

Một nhóm các nhà phát triển và một đội ngũ cộng tác viên cũng nghĩ như vậy và đã bắt đầu làm việc để cập nhật tăng trải nghiệm viết bài của WordPress. Dự án đầy tham vọng của họ được gọi là Gutenberg. Nó nhằm mục đích để thay thế hoàn toàn trình biên tập mặc định trong tương lai gần và đang được thử và thử nghiệm như là một plugins trước khi có thể tích hợp vào phần lõi của WordPress.

Leave a Comment