MẪU VĂN BẢN CẦN THIẾT CHO MỌI NGƯỜI

Văn bản hành chính đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và tính khả thi không chỉ phụ thuộc vào nội dung ban hành mà còn phụ thuộc vào các yếu tố cấu thành khác.
Mẫu 1.15 – Giấy đi đường 

( Bài viết đang cập nhật)

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *